Välkommen!

Till en kyrka för alla,
en plats för dig!

Välkommen!

Till en kyrka för alla, en plats för dig!

Anmälan till gudstjänst 

Från söndagen den 6 juni har vi möjlighet att återigen samlas i kyrkan och fira gudstjänst 50 personer. Till dessa gudstjänster behöver du anmäla dig och det gör du på knappen nedan. Vi kommer fira gudstjänst 10.00 och 12.00. Vid anmälan får du ett stolsnummer och på den anvisade stolen får du sedan sitta vid gudstjänsten. 

Observera att varje person behöver anmälas för sig, inkl barn. Barn 0-3 år kan sitta i knät. 

Om du anmäler dig och sedan får förhinder måste du höra av dig till någon av våra pastorer Elloise Nordkvist (0707-584587) eller Gustaf Nyström (072-5674372) i så god tid som möjligt. 

Om anmälan är full är du också välkommen att höra av dig till ovanstående så skrivs du upp på en väntelista. 

Vid dessa gudstjänster använder vi Pingstkyrkans huvudentré som ingång och den lilla entrén mot Gåsebäcksvägen som utgång. Insläpp sker 15 min innan gudstjänsten börjar.