Barn och familj

Barnen är det bästa vi har, de är vår framtid. Vi vill därför ge barnen en central plats i vår kyrka. Genom söndagsskolan och olika aktiviteter vill vi ge barnen det vi tror är det bästa – en personlig tro på Gud.

SÖNDAGSSKOLA PLAY 

När situationen nu gör att vi inte får samlas i kyrkan har vi sett till att Söndagsskolan kan flytta hem till ert vardagsrum. Varje vecka kommer vi skicka ut en länk på ett avsnitt från Söndagsskola Play som ni kan titta på tillsammans med familjen. Länken kommer i vår smsgrupp för föräldrar. Om du ännu inte finns med där, hör av dig till Barbro Nielsen på 070-7546000 så får du del av denna fantastiska möjlighet! 

 

Söndagsskolan

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Den sker samtidigt som de vuxnas gudstjänst på söndagarna klockan 11.00. Uppstarten av gudstjänsten är vi tillsammans alla åldrar men sedan går barnen iväg till sitt där undervisning, sång & musik, lekar och aktiviteter är anpassade efter åldersgruppen. Söndagsskolan är för alla barn som är fyra år och uppåt. Mindre barn är välkomna i vuxens sällskap.

Söndagsskolan är uppdelad i två delar. I den första delen har vi en enkel samling, där vi ber för varandra, tar upp kollekt till vårt fadderbarn och lyssnar på spännande undervisning. I den andra delen finns det tid för lek, bus, pyssel och aktiviteter.

Festfredag

En fredag i månaden är alla barn mellan 5-12 år välkomna på Festfredag. En kväll med musik och dans, samling och kul, intressegrupper och gott häng.