Barn och familj

Barnen är det bästa vi har, de är vår framtid. Vi vill därför ge barnen en central plats i vår kyrka. Genom söndagsskolan och olika aktiviteter vill vi ge barnen det vi tror är det bästa – en personlig tro på Gud.

Söndagsskolan

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Den sker samtidigt som de vuxnas gudstjänst på söndagarna klockan 11.00. Uppstarten av gudstjänsten är vi tillsammans alla åldrar men sedan går barnen iväg till sitt där undervisning, sång & musik, lekar och aktiviteter är anpassade efter åldersgruppen. Söndagsskolan är för alla barn som är fyra år och uppåt. Mindre barn är välkomna i vuxens sällskap.

Söndagsskolan är uppdelad i två delar. I den första delen har vi en enkel samling, där vi ber för varandra, tar upp kollekt till vårt fadderbarn och lyssnar på spännande undervisning. I den andra delen finns det tid för lek, bus, pyssel och aktiviteter.

Festfredag

En fredag i månaden är alla barn mellan 5-12 år välkomna på Festfredag. En kväll med musik och dans, samling och kul, intressegrupper och gott häng.