Bön

Navet i församlingslivet är bön och tillbedjan. Den kan vara privat eller gemensam. Hos oss hittar du ett flertal tillfällen då vi som församling samlas för att tillsammans be, tillbe och träna oss i våra andliga gåvor.

Bönetimman

På tisdagar kl 10.00 möts vi för att be för de böneämnen vi bär med oss och som församlingen lämnat in.

Lunchbön

På Torsdagar möts vi kl 12 för en timmas bön då vi fokuserar på bön för församlingens liv och verksamheter.

Sök Guds Ansikte

En fredagskväll i månaden kommer vi för att få sjunga lovsång, betjäna varandra i bön och för att öva oss i de andliga nådegåvorna.

Bönedygn/böneveckor

Vid ett par tillfällen varje år avsätter vi tid för att på ett speciellt sätt be och inrikta oss på att lyssna in vad Gud har att säga till oss som gemenskap. De har lite olika form och utförande och är härliga tillfällen att få be tillsammans under en längre period.