Engagera dig

Kyrkan är vi tillsammans. En stor del av det vi gör görs av frivilliga. Många uppgifter kräver bara lite av din tid en del mer. Vi har t.ex. servicegrupper som ansvarar för bl.a. städning och kyrkkaffe var 10:e vecka. Vi tror att du precis som alla människor är utrustad av Gud med gåvor som gör att du kan tjäna i församlingen med din unika talang. Det kan gälla stort eller smått, men vi tror alla är kallade att tjäna. Vad brinner ditt hjärta för?

Om du vill ha mer information om volontärskap och anmäla ditt intresse så hör av dig till någon av våra pastorer, elloise@pingsthelsingborg.se eller gustaf@pingsthelsingborg.se. 

Du kan också boka ett Växasamtal där du tillsammans med en av våra pastorer får samtala om dina gåvor och intressen och få bli coachad till nya steg i ditt engagemang.