Det goda samtalet

Det goda samtalet erbjuder dig samtal om livet och de vändningar det tar. Här får du samtala med en medmänniska som lyssnar och går med en bit på vägen. Samtalets grund bygger på kristna värderingar.

Samtalen är kostnadsfria och våra samtalspartners har tystnadsplikt.

Boka ett samtal:

detgodasamtalet@pingsthelsingborg.se