LP

Vi på LP Helsingborg finns till för dig som lever i någon form av social utsatthet, såsom missbruk, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, hemlöshet eller andra tuffa livssituationer. Hos oss finns mötesplatser och gemenskapstillfällen dit du är välkommen för att möta andra som brottas med liknande svårigheter. Tillsammans hjälper vi varandra framåt i livet! 

Inom vår verksamhet finns möjlighet till olika former av stöd. Det kan vara samtal, stöd i kontakt med myndighet och vård, ekonomisk hjälp och sysselsättning. 

Inom LP tänker vi med hjärtat och är mer intresserade av vart du är påväg, än var du kommer ifrån.
Varmt välkommen till oss!