LP

Vår verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.

Vårt mål är att:

  • Hjälpa alla människor med drog- alkoholmissbruk till ett nytt drogfritt och fungerande liv.
  • Förebygga uppkomsten av missbruk hos ungdomar och riskgrupper.
  • Underlätta situationen för anhöriga och barn till missbrukare.

Vårt motto är:

– För hela människan, hela vägen!

”Det finns inga hopplösa fall”