BYGGPROJEKT I KAMBODJA

Var med i insamlingen till att bygga ett nytt studentcenter och kyrka i Kambodja. Församlingen där våra missionärer Andreas och Jennie Jacobsson arbetar har själva köpt mark och arbetet är nu igång för att bygga ett studentcenter och en kyrka. Detta får du och jag stå med i! Tillsammans ger vi en ung och expansiv församling nya förutsättningar att vinna människor för Jesus!

Här finns ett videoklipp med information och du kan även kolla in projektets budget och skisserna på bygget.

Ge din gåva via Swish till 123 269 59 14 och märk ”Kambodja”

Mission

”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen!” (Mark 16:15)

Mission är att dela med sig av sin tro och sin omsorg för medmänniskor som finns i ens närhet men också dem som befinner sig längre bort. Många människor i framförallt tredje världen lever under helt andra förutsättningar än vi i västvärlden. Dessa människor vill vi nå med vår omsorg.

Vi har genom åren engagerat oss i hjälp till medmänniskor i de flesta världsdelar på följande sätt:

  • Stöd till församlingar i den evangeliska verksamheten
  • Sjukvård och forskning
  • Utbildning av olika slag
  • Katastrofinsatser

Många av Pingstkyrkans medlemmar har under längre eller kortare perioder arbetat i olika länder i både Europa, Afrika, Sydamerika och Asien i olika insatser och projekt. Vi stöder också nationella medarbetare ekonomiskt som känner sin egen kultur och som givetvis behärskar det egna språket.

Vi är för tillfället engagerade i olika projekt i Sri Lanka, Kambodja och Serbien.

Kontakta gärna Eva Andrén Ludowyke för mer information kring vårt missionsarbete.
0730‑58 55 97
mission@pingsthelsingborg.se

Våra projekt

Mission, Kambodja

Pingstkyrkan i Helsingborg är med och stödjer missionärsparet Andreas och Jennie Jacobsson. De brinner verkligen för människorna i Kambodja och tror på att satsa på de unga i landet. De har lärt sig khmer (språket som talas där) för att kunna kommunicera med befolkningen. I Kambodja undervisar de engelska och musik för att komma i kontakt med studenter på universitet och därigenom sprida evangeliet. De samarbetar med Transformed Life Church, en församling i Phnom Penh. Under deras fem år i Kambodja har de startat en ny församling som ständigt växer i medlemsantal.

Med jämna mellanrum skickar Jennie och Andreas nyhetsbrev om deras liv och arbete i Kambodja till församlingen, men om du vill läsa mer eller få uppdateringar oftare kan du följa deras blogg.

Vattenprojekt i Mugara, Burundi

Tack vare Second Hand-verksamheten har vi ett flertal gånger kunnat bidra till rent vatten i ett flyktingläger i Mugara, Burundi, via Burundihjälpen. I lägret bor ca 80 000 människor. Vattenledningarna grävs från självtryckande källor i bergen och själva arbetet ger en inkomst till många av flyktingarna från lägret.

Läs mer om Burundihjälpen och vattenprojekt.

Smyrna Church i Ragala, Sri Lanka

Pingstförsamlingen i Helsingborg har ett vänförsamlingsutbyte med Smyrna Church i Ragala, Sri Lanka, en församlingen med drygt 1200 medlemmar. Föreståndare för Smyrna Church är pastor Gregory Joseph. Till sin hjälp har han cirka 15 pastorer och evangelister. Församlingen har sju utposter och växer ständigt. Många av medlemmarna är omvända hinduer.

Socialt arbete genom Fridsro, Sri Lanka

Församlingen i Helsingborg har ett samarbete med Fridsro, som bedriver barnhem, åldersdomshem, handikappverksamhet och har kliniker runt om i Sri Lanka. Vår församling har varit med ekonomiskt för att starta upp förskole- och fritidsverksamhet på platserna Moonplains, Mahagastota, Manickwatte, Hatton samt Nuwara-Eliya. Verksamheten heter Fridsro Centre for child development (FCCD). För närvarande är över 300 barn inskrivna i denna verksamhet. Dessa barn skulle annars löpa stor risk att bli utsatta för såväl fysiska som sexuella övergrepp. De får nu en trygg miljö att vistas i då deras föräldrar jobbar på teplantagen runt om i området. På förskolan/fritids får de bland annat näringsrik mat, omsorg och läxhjälp. De fem förskolorna är nu ekonomiskt självbärande tack vare grönsaksodlingar på området. Under 2018 startade FCCD upp ytterligare en förskola utanför Hatton. Även denna förskola är vi de inledande åren ekonomiskt ansvariga för.

Serbien

Vi är med i underhållet till Jon och Margareta Pitik som jobbar i östra Serbien. Jon och Margareta jobbar främst med att stötta nio små pingstförsamlingar i området Banaten. Förutom församlingsarbetet bedriver de även läxhjälp för barn ute i byarna.

Varje vår, sommar och höst genomförs det läger för barn och ungdomar. Här möter Pitiks sammanlagt omkring 600 barn i olika åldrar. Många av dessa barn kommer från fattiga förhållande och dessa läger är något de ser fram emot hela året. Som hjälp i arbetet med läger har Jon och Margareta sin dotter Matilda som även jobbar som ungdomspastor i Hässleholms pingstförsamling.

På en av platserna finns en minifarm. Här föder församlingen upp grisar och kycklingar. En del av köttet säljs för att finansiera driftskostnader på kyrkorna och en del av köttet delas ut till fattiga familjer.