På vår årshögtid talar Elloise nordkvist om vad vi vill arbeta för som församling under det kommande året.

Vi vill våga, mod skall prägla vår gemenskap, mod att på riktigt älska Gud och varandra. Vi vill vinna, nå nya människor med budskapet om nåd och förlåtelse. Vandra med dem in i en tro på Jesus. Vi vill vårda, ta hand om, uppmuntra och stötta varandra i och utanför församlingen. Vi vill växa, vara en gemenskap som växer både i mognad och i antal.