Ungdom

I vår kyrka vill vi att unga människor ska känna sig hemma, inkluderade och viktiga. För den som är mellan 13-19 år finns våra ungdomssamlingar som en möjlighet att lära känna fler i sin egen ålder, växa i sin tro och lärjungaskap. Varannan fredag möts ungdomarna till Cornerstone-samlingar i kyrkan.