BARNKYRKAN

Barnen är det bästa vi har, de är vår framtid och de är vår församling nu. Därför vill vi ge barnen en central plats i vår kyrka och de bästa möjliga förutsättningarna för att finna och leva livet med Jesus. Vi vill vara en kreativ och säker plats där barnen får vara sig själva, känna sig hemma, blir sedda och möts med värme och kärlek. Där de får växa både som individer och i sin tro. 

 Hos oss möter barnen trygga, varma och engagerade vuxna som tillsammans med dem ger sig ut på äventyret som livet med Jesus är. Hos oss får barnen växa i självkänsla och självförtroende, i tro, vänskap och lärjungaskap, i en miljö där vi har roligt tillsammans. Alla våra ledare är utbildade i säkerhets- och trygghetsfrågor. 

Vi vill vara ett komplement till familjen, kroka arm med föräldrarna och stötta troslivet hemma. Vi vill vara en plats där barn och unga får uppleva och upptäcka Gud och lära för livet. 

Det vill vi göra på ålderanpassade träffar där vi får lägga en god grund och ha fantastiskt roligt tillsammans. Välkommen! 

 

Barnkyrkan på söndagarna

Barnkyrkan är barnens egen gudstjänst. Den sker samtidigt som de vuxnas gudstjänst på söndagarna klockan 11.00. Uppstarten av gudstjänsten är vi tillsammans alla åldrar men sedan går barnen iväg till sitt där undervisning, sång & musik, lekar och aktiviteter är anpassade efter åldersgruppen. Barnkyrkan är för alla barn som är fyra år och uppåt. Mindre barn är välkomna i vuxens sällskap.

Barnkyrkan är uppdelad i två delar. I den första delen har vi en enkel samling, där vi ber för varandra, tar upp kollekt till vårt fadderbarn och lyssnar på spännande undervisning. I den andra delen finns det tid för lek, bus, pyssel och aktiviteter.

 

FADDERBARN 

I vår barnkyrka samlar vi in pengar till två fadderbarn som heter Olivia och Jona. De bor i Uganda och vi finns med och stöttar dem genom barnhjälp soluppgång. Mer information om deras arbete finns på www.soluppgang.se. Varje söndag får barnen möjlighet att vara med och ge till dessa barn.