Bön

Navet i församlingslivet är bön och tillbedjan. Den kan vara privat eller gemensam. Hos oss hittar du ett flertal tillfällen då vi som församling samlas för att tillsammans be, tillbe och träna oss i våra andliga gåvor.

Bönesamling

På torsdagar kl 10.00 möts vi för att be för de böneämnen vi bär med oss och som församlingen lämnat in.

Bönedygn/böneveckor

Vid ett par tillfällen varje år avsätter vi tid för att på ett speciellt sätt be och inrikta oss på att lyssna in vad Gud har att säga till oss som gemenskap. De har lite olika form och utförande och är härliga tillfällen att få be tillsammans under en längre period.