Gudstjänst

Varje söndag året om firar vi Gudstjänst kl 11.00. Gudstjänsten är vår stora mötesplats för hela församlingen där vi samlas för att tillsammans möta Gud och varandra. Det är det centrala i vår gemenskap och samlar en mängd nationaliteter, åldrar och människor med olika bakgrunder till en fest inför Gud. Hit får vi komma precis som vi är och tillsammans be, lovsjunga, dela predikan och nattvard, visa varandra omsorg i förbön och dela både tårar och skratt. Här får vi dela dop, barnvälsignelser, vittnesbörd och utmaningar. Vi tror att det är viktigt som kristen att finnas med i en gudstjänstgemenskap. Det stärker ens tro genom undervisning som utrustar för det kristna livet, det ger tillfälle att möta andra troende, bygga goda relationer och delta i en större gemenskap.

I den första delen av vår gudstjänst är alla åldrar tillsammans, senare går barnen och fortsätter sin gudstjänst i våra barnlokaler, där ledare förberett undervisning, aktiviteter och gemenskap för dem. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen i caféet där det finns möjlighet att köpa fika.