Nästa steg

I livet med Jesus finns det alltid nya steg att ta. Med honom finns det alltid mer att få. Här hittar du information om hur vi vill hjälpa dig att ta ditt nästa steg med Jesus.

Grundkursen

I vår församling finns möjligheten att gå en 10 veckor lång grundkurs för dig som är nyfiken på den kristna tron eller som precis börjat tro på Gud. Kursen kretsar kring frågan ”Är Gud god?” och belyser olika grundläggande ämnen i vår tro utifrån vad det säger om vem och hurdan Gud är. Kurskvällarna är uppdelade i tre delar; först äter man kvällsmat tillsammans och umgås, sedan får man ett föredrag och därefter möjlighet till samtal i mindre grupper. Vill du anmäla ditt intresse för att delta vid grundkursen, maila kurser@pingsthelsingborg.se

De första stegen

Vi vet alla hur svårt det kan vara att vara nybörjare på något. Det är massor att lära, svårt i början och krångligt att först helt förstå. Så är det även i livet med Jesus. Därför har vi ett material vi kallar för ”De första stegen”. Med jämna mellanrum ger vi möjlighet till undervisning utifrån detta material direkt efter vår gudstjänst på söndagarna. Undervisningen tar 15 min och efter det finns möjlighet att delta på fikat med övriga församlingen. Ämnena som tas upp är korset, dopet, församlingen, den helige anden och lärjungaskap.  Vill du anmäla ditt intresse för ”De första stegen”, maila kurser@pingsthelsingborg.se

Dop

I vår församling tror vi att troendedopet är ett naturligt steg för den som tagit emot Jesus till frälsning och vill leva med honom. Om du har frågor kring dopet, vill samtala med någon om detta eller boka ett dopsamtal för att bli döpt hos oss maila dop@pingsthelsingborg.se så kommer du i kontakt med någon av våra pastorer.

Smågrupp

I Pingst Helsingborg får vi tillfälle att dela livet med varandra i våra smågrupper, en liten gemenskap som träffas regelbundet för att komma varandra närmare och ge varandra hjälp till att växa på olika områden och att hitta glädje, närhet, stöd och hjälp i vardagen. Smågrupperna är små, 4-10 personer och träffas var eller varannan vecka under en längre tid. Fokus i grupperna är gemenskapen, tron och omsorgen om varandra. Inga grupper är perfekta utan vi är alltid människor på tillväxt. Vill du vara med i en smågrupp, maila smagrupp@pingsthelsingborg.se.

Medlemskap

Om du vill bli medlem i vår församling är du varmt välkommen att boka ett medlemssamtal för att få mer information om vår församling och hur du kan vara en del av den. Maila någon av våra pastorer: elloise@pingsthelsingborg.se gustaf@pingsthelsingborg.se

Engagera dig

Kyrkan är vi tillsammans. En stor del av det vi gör görs av frivilliga. Många uppgifter kräver bara lite av din tid en del mer. Vi har t.ex. servicegrupper som ansvarar för bl.a. städning och kyrkkaffe var 10:e vecka. Vi tror att du precis som alla människor är utrustade av Gud med gåvor som gör att du kan tjäna i församlingen med din unika talang. Det kan gälla stort eller smått, men vi tror alla är kallade att tjäna. Vad brinner ditt hjärta för?
 

Nyfiken på

Om du har frågor kring vår församling, vad det innebär att vara medlem, hur vi organiserar oss, vilka verksamheter vi erbjuder just nu, vad man kan vara med och engagera sig i och vad vi tror på så erbjuds med jämna mellanrum träffen ”Nyfiken på”. Där får du möta delar av församlingsledningen som ger dig en större förståelse för vårt sammanhang.