Radio

Radio City Helsingborg- Stationen med de goda nyheterna

Pingstförsamlingen ansökte redan 1979 om att få sända närradio. I augusti 1982 fick Helsingborg tillstånd att påbörja närradiosändningar. Pingstförsamlingen ställde sin studio och teknik till förfogande för föreningar som ville sända närradio. Fortfarande ansvarar Radio Citys medarbetare för att tekniken inklusive sändare fungerar.

Pingstkyrkans närradio sänder idag ungefär 30 timmar i veckan. Vi sänder bland annat gudstjänster, morgonandakter, musikprogram och bibelundervisning. Pingstkyrkans närradio har en bred lyssnarkrets och har som syfte att sprida det glada budskapet om Jesus.

Radio City vill med sina sändningar spegla Pingstkyrkans verksamhet och framför allt den bibliska tro vi står för.

Leif Nielsen

0704-92 85 26

radio@helsingborg.pingst.se