RPG

Välkommen till vårt ekumeniska pensionärsarbete i Helsingborg. Tillsammans med Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan samarbetar vi med Riksföreningen pensionärsgemenskap (RPG) i Helsingborg och inbjuder gemensamt till kontinuerliga träffar som kallas Tisdagsträffen. Alla som vill kan söka medlemskap och stödja RPG men inget medlemskap behövs för att komma och delta på samlingarna.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.