Smågrupp

Kristen tro handlar om relationer och det kristna livet uttrycks, utvecklas och levs bäst när man delar livet mitt i vardagen. Samhället i dag ger oss en tillvaro som snurrar allt fortare och då blir de små nära gemenskaperna allt viktigare.

I Pingst Helsingborg får vi tillfälle att dela livet med varandra i våra smågrupper, en liten gemenskap som träffas regelbundet för att komma varandra närmare och ge varandra hjälp till att växa på olika områden och att hitta glädje, närhet, stöd och hjälp i vardagen. Smågrupperna är små, 4-10 medlemmar och träffas var eller varannan vecka under en längre tid. Fokus i grupperna är gemenskapen, tron och omsorgen om varandra. Inga grupper är perfekta utan vi är alltid människor på tillväxt.

Vill du vara med i en smågrupp, maila smagrupp@pingsthelsingborg.se.