Vi är

Pingst Helsingborg är en församling som vill älska Jesus, älska människor och älska livet. Vi tror att Gud älskar alla människor och vill oss alla väl. Ingen av oss är perfekt men tillsammans får vi vara en varm och generös gemenskap där alla är lika välkomna och alla har lika stort värde.

Vi är en gemenskap där vi vill få uppleva Guds bästa för våra liv. Här får vi komma i kontakt med Gud, växa till som människor, som Jesu efterföljare och får vara med och bygga vidare på det som är Guds rike. Vi finns inte bara till för oss själva utan vill vara en tillgång i vår stad och vår värld, där vi får leva nära Jesus, nära varandra och nära andra.

Vår tro

Det finns mycket i vår värld man kan ha åsikter om och vi välkomnar samtalet och funderingarna. Här hittar du det som är det centrala i vår tro, kärnan i vår övertygelse.

Vi tror att Bibeln är Guds Ord och varje kristens rättesnöre. Den är tillförlitlig och tillämpbar till våra vardagliga liv.

Vi tror på en evig Gud som har skapat allt. Han existerar i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Hans kärlek är total och Han är fullständigt helig och han älskar alla människor lika mycket, alla har lika stort värde.

Vi tror att våra misstag och vår själviska natur har separerat var och en av oss från Gud och Hans syfte för våra liv och att Jesus Kristus, som både Gud och människa, dog på korset i vårt ställe och återuppstod för att bevisa sin seger och ge oss kraft för livet.
För att få förlåtelse måste vi omvända oss och tro på Jesus. Den som tror på och bekänner Jesus som Herre är en kristen.

Vi tror att bönen är vår möjlighet till ständig kommunikation med Gud. Den har många former, enskild och gemensam, stilla eller livlig.

Vi tror att troendedop genom nedsänkning i vatten är en naturlig del av ett kristet liv.

Vi tror att vi får bli fyllda med den Helige Ande. Den Helige Ande är Guds gåva till alla troende och han ger oss kraft att växa som kristna och möjlighet att fungera i de andliga nådegåvorna.

VI tror att församlingen är vår gemenskap för andlig tillväxt, att det är viktigt att troende träffas regelbundet för gemenskap, bön och nattvard. Där får vi tillbe Gud, betjäna varandra och det samhälle vi lever i.

Vi tror att som kristen följer jag aktivt Jesus och delar min tro på mitt sätt.

Vi tror att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling.

Trygg församling

Alla som kommer till oss och finns i våra sammanhang skall vara trygga, från barnverksamhet och förbön till undervisning och gemenskap. Pingstkyrkan har rutiner, ramar och policys för att skapa en trygg och säker kyrka för alla, vuxna som barn. Alla våra ledare arbetar med och utifrån Trygg församlingskonceptet.

Vår struktur

Vår församling leds av en församlingsledning som bygger på uppmaningen i Efesierbrevet 4:11-12, där allt ledarskap finns till för att bygga upp de olika delarna i församlingen.

Församlingsledningen har två delar, en äldstekår och styrelse. Äldstekåren leder församlingsarbetet (teologi, vision, själavård, medlemsvård etc.) och styrelsen leder församlingens förvaltning och praktiska arbete (ekonomi, fastigheter, anställningar etc.).

Äldstekåren består av: Elloise Nordkvist, Gustaf Nyström, David Neljesjö, Jonathan Zethson, Jan Pettersson, Jonathan Lantz, Kenneth Lantz,  Roland Oldbring, Samuel Bälter, Ulf Petterson, Birgitta Glimeld, Inez Vasques Ahlmqvist, Michelin Ntzimana

Styrelsen består av: Anna Kronqvist, Christer Norberg, Daniel Nielsen, Elloise Nordkvist, Jonathan Max, Samuel Bälter (ordf.) och Ulf Pettersson.

Församlingens verksamheter leds av ett antal råd med ansvar för specifika områden.
Gudstjänstråd
Missionsråd
Barn- och familjeråd
Ungdomsråd
Gemenskapsråd
Ekonomiråd
Socialt råd
Fastighetsråd
Personalråd

Vår historia.

År 1913 bildades flera bönegrupper i Helsingborg och i dessa grupper upplevde man den helige Andes kraftgärningar. År 1918 bildades en pingstförsamling på Miatorp utanför Helsingborg som fick namnet Filadelfia. De hade möten och barnverksamhet i den södra delen av staden.

Smyrnaförsamlingen i Helsingborg bildades fredagen den 29 augusti 1919 och 35 personer deltog i mötet. Inskrivna i medlemsmatrikeln denna dag blev 41 personer och medlemmar var de som aktivt deltog i sammankomsterna. Senare tillkom 66 personer som tidigare blivit troendedöpta.

En kort tid efter Smyrnaförsamlingens bildande kom det förslag om att Smyrnaförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen skulle slås samman. Den 3 december 1919 beslöt de båda församlingarna enhälligt att slå sig samman till en församling, Smyrnaförsamlingen.
Hur många som denna dag anslöt sig till Smyrnaförsamlingen är oklart men år 1920 är antalet medlemmar i Smyrnaförsamlingen 109 personer. Församlingen har sedan dess i perioder haft en stark tillväxt men också mindre tillbakagångar.

Efter att sedan 1934 haft sitt hem i kyrkan på Bollbrogatan i centrala Helsingborg flyttade församlingen den första advent 2014 till vår nya kyrka på Gåsebäck i södra delen av stan.

Idag har församlingen cirka 600 medlemmar och är en växande församling.